Selasa, 13 Mac 2012

PERCUBAAN PMR GEOGRAFI SBP 2011

A    B    C    D
-------------------- A    B    C    D
-------------------- 
A    B    C    D  
-------------------- 

 A    B    C    D
-------------------- 

 A    B    C    D
-------------------- 
A    B    C    D  
-------------------- 


A    B    C    D
--------------------

A    B    C    D  
--------------------  A    B    C    D
-------------------- 

A    B    C    D
--------------------

A    B    C    D
--------------------

A    B    C    D  
-------------------- 


A    B    C    D  
-------------------- 


A    B    C    D  
-------------------- 

A    B    C    D  
-------------------- 


A    B    C    D  
-------------------- 


A    B    C    D  
--------------------  A    B    C    D
-------------------- 

A    B    C    D  
-------------------- 
A    B    C    D
--------------------


 A    B    C    D
--------------------  A    B    C    D
-------------------- 

A    B    C    D
--------------------


 A    B    C    D
-------------------- 

A    B    C    D
--------------------

A    B    C    D  
-------------------- 

 A    B    C    D
-------------------- 
 A    B    C    D
-------------------- 

A    B    C    D  
-------------------- A    B    C    D  
-------------------- 

A    B    C    D  
-------------------- A    B    C    D  
-------------------- 


 A    B    C    D
-------------------- 

A    B    C    D  
-------------------- 


A    B    C    D  
-------------------- 


 A    B    C    D
-------------------- 

A    B    C    D
--------------------A    B    C    D
--------------------

 A    B    C    D
-------------------- 

A    B    C    D
--------------------


A    B    C    D
--------------------

A    B    C    D
--------------------

A    B    C    D  
-------------------- A    B    C    D  
-------------------- 

 A    B    C    D
-------------------- 
 A    B    C    D
-------------------- 

A    B    C    D  
-------------------- 

A    B    C    D  
-------------------- 


A    B    C    D
--------------------

A    B    C    D  
-------------------- 

A    B    C    D  
-------------------- 


A    B    C    D  
-------------------- 


 A    B    C    D
-------------------- 


A    B    C    D  
-------------------- 


A    B    C    D  
-------------------- 

A    B    C    D  
-------------------- 

A    B    C    D  
-------------------- 


A    B    C    D
--------------------

A    B    C    D
--------------------SOALAN TAMAT


KEMBALI KE ATAS